A CASA, NO VULL PASSAR FRED!

Campanya del barri de Porta per garantir el dret a l’energia

Durant els últims anys s’han visibilitzat més casos de persones que no poden pagar el rebut de la llum, de l’aigua o del gas. Aquestes situacions de mancança material, sumat a aquelles que estan en una situació vulnerable, constitueixen un volum de persones considerable que no tenen garantit un accés digne al consum energètic. Tapar-se amb mantes i roba d’abric per no posar el radiador, no dutxar-se habitualment per no consumir aigua o refredar-se constantment per no poder mantenir una bona temperatura a la llar són situacions de vulnerabilitat que volem eradicar. També, creiem que fomentar una consciència més sostenible passa per millorar l’eficiència en el consum energètic diari que fem. Aquestes són línies de treball que s’impulsaran a partir de les accions que iniciarà la Federació Transforma Porta, l’Associació de Veïnes i l’Ateneu la Bòbila.

Tal com publica l’Ajuntament de Barcelona, una casa ben ventilada a l’estiu és una qüestió de salut. La temperatura adequada a la llar és de 26º C i, si puja, n’has de tenir una cura especial. Les temperatures elevades tenen un impacte directe en la salut, i la situació s’agreuja en grups de població vulnerables, com persones grans, nadons o dones gestants. L’accés a l’aigua potable és fonamental per satisfer les necessitats personals i domèstiques, com cuinar els àpats del dia, la higiene personal i la neteja de la llar. L’aigua és un bé essencial i un dret bàsic i universal, i la legislació així ho especifica: totes les persones en tenim garantit l’accés.

Així doncs, amb l’objectiu de garantir els Drets Energètics al barri de Porta, part del moviment associatiu creiem que cal anar més enllà de l’assistència que tradicionalment ofereixen els serveis públics a les persones potencials de patir situacions de pobresa i vulnerabilitat energètica. Per tal de motivar la defensa dels drets energètics, s’ha considerat rellevant abordar la problemàtica d’aquest tipus de pobresa des d’una perspectiva comunitària, és a dir, fent partícip al veïnat i les entitats de Porta de la millora de les condicions de vida del barri.

El treball comunitari ens dóna l’oportunitat de detectar i derivar als serveis pertinents aquelles persones susceptibles de patir vulnerabilitats que, si no s’atenen a temps, poden esdevenir en situacions de pobresa energètica. Però, com podem treballar comunitàriament per paliar la pobresa energètica? Amb aquesta campanya pretenem treballar la vinculació comunitària del Punt d’Assessorament Energètic del barri de Porta, així com fomentar la participació de les entitats i del veïnat més actiu en la construcció d’accions estratègiques per la garantia dels drets energètics.

La feina conjunta entre serveis públics i la comunitat organitzada pot ajudar a superar alguns dels elements que dificulten la detecció i atenció de les situacions de vulnerabilitat/pobresa energètica com:

 • Entendre la pobresa com a situació i no com a procés
 • L’estigmatització social de les situacions de necessitat
 • La normalització de la seva situació de mancança energètica per part de les persones afectades
 • L’autocontenció desproporcionada en el consum energètic
 • El desconeixement d’informació (ajudes, bonificacions, tarifes alternatives, etc.)

La defensa dels Drets Energètics a Porta ha de permetre superar aquestes dificultats i detectar de forma proactiva casos de mancança i vulnerabilitat energètica. Cal tenir present que viure situacions de mancança energètica té afectacions a nivell de salut física i mental en les persones que les pateixen, a més d’incidir en la degradació dels habitatges.

Metodologia de treball

L’Acció Comunitària és una metodologia de treball que pretén transformar la realitat a partir de la implicació de diferents agents, però sobretot aquells que conformen la comunitat, en la millora de les condicions de vida de les persones que la conformen. La Guia Operativa de l’Acció Comunitària continua referint-se a la definició del concepte d’acció comunitària que el Marc Municipal per a l’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona el 2005 ja definia. A la Guia es parla d’accions comunitàries

quan es donen dues dimensions alhora en l’acció: la dimensió relacional i metodològica (que opera com a conjunt de pautes de treball) i la dimensió transformadora (que opera com a conjunt rector de les transformacions comunitàries). Les accions comunitàries tindrien, llavors, una voluntat transformadora i relacional a la vegada (apoderament, millora de les condicions de vida i inclusió social). Es tractaria de promoure un tipus específic de relacions per aconseguir un tipus específic de transformacions als espais socials en els quals desenvolupem la vida en la ciutat (barris, institucions, centres cívics i culturals, centres educatius, etc.)”

a partir d’actuacions que fomentin l’autonomia, la responsabilitat, la confiança, el respecte, la deliberació, la transparència, la innovació, l’articulació de xarxes, la proximitat i la sostenibilitat.

Accions planificades

Per tal de desenvolupar aquesta campanya s’han iniciat les accions següents:

 • Treball en xarxa amb serveis públics:

  • Punt d’Assessorament Energètic (PAE): Aquest és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. Avui dia hem consolidat una col·laboració estable amb el PAE de Nou Barris, ubicat al barri de Porta. Amb l’objectiu de potenciar l’arribada del servei al veïnat de barri, s’han programat diverses sessions del PAE a l’Ateneu la Bòbila. Aquestes han de servir per aproximar el servei a un espai comunitari on es troben agents del barri potencials de fer ús o propaganda del servei que s’ofereix. El PAE, doncs, obrirà un dia al mes a l’Ateneu la Bòbila durant el mes de setembre, octubre, novembre i desembre.

  • Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA): Aquesta entitat ha ubicat el seu punt de treball a l’Ateneu la Bòbila. SEBA és una associació sense ànim de lucre dedicada a la instal·lació, manteniment i gestió de sistemes fotovoltaics que treballa per l’Ajuntament de Barcelona. El servei d’assessorament energètic que ofereixen dóna informació sobre les diferents modalitats d’instal·lació fotovoltaica, energies renovables, aparells elèctrics i optimització d’ús, de forma personalitzada.

 • Tallers d’apoderament energètic:

  • Associació Banc d’Energia i Cooperativa Tarpuna: S’han programat dos tallers amb aquests col·lectius amb l’objectiu de fomentar una consciència comunitària entorn el consum energètic. El primer taller consta d’una introducció als principals conceptes relacionats amb el consum energètic, fet que proporciona un coneixement bàsic per a la interpretació del contingut d’una factura elèctrica i dels mercats energètics; a més, es presentarà una aiena de constrol i seguiment del consum energètic d’un habitatge, anomenada Banc d’Energia. Al segon taller es construiran una sèrie de mesurados energètic (tarpunòmetres) que han de permetre a les persones que el facin servir avaluar les condicions energètiques i ambientals de la llar (consum elèctric, humitat, temperatura, etc.). Les dades obtingudes es poden buidar a l’aplicatiu del Banc d’Energia perquè aquest et generi consells adequats a la realitat de cada habitatge.

Amb el suport de Ateneu La Bòbila, Associació Veïnes i Veïns de Porta, Transforma Porta

2 Comments Add yours

 1. Carlos Penella Garcia ha dit:

  SOIS, EL ATENEO DE LA BOVILA EL MOTOR INNOVADOR Y DE EMPODERAMIENTO NO SOLO DE PORTA, SINO TAMBIEN DE 9 BARRIS.
  ENHORABUENA!!!!!

  1. admin ha dit:

   Hola Carlos
   moltes gràcies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *