Totxana de l’Ateneu

La Totxana és l’òrgan gestor de l’Ateneu la Bòbila de Porta, es reuneix quinzenalment per prendre les decisions de gestió del projecte.

Formen part d’aquest espai totes les entitats i comissions del projecte.

Totxana de l’Ateneu (Òrgan Gestor Ateneu la Bòbila)

7 de Setembre a les 19:00

19 de Setembre a les 19:00

Junta Casal de Joves de Porta (Òrgan Gestor del Casal de Joves)

5 de Setembre a les 21:00

12 de Setembre a les 21:00

19 de Setembre a les 21:00

26 de Setembre a les 21:00

gestoraateneu