loader image

Ateneu La Bòbila

La Federació

Transforma Porta

És una entitat de segon grau conformada per set entitats federades i sense ànim de lucre. Planteja, des de la gestió de l’Ateneu La Bòbila, una acció educativa, així com de dinamització i d’organització de la comunitat amb l’objectiu de generar accions que promouen la millora de la qualitat de vida de la població.

Visió

La Bòbila és l’instrument del qual es dota una comunitat per articular les intervencions vinculades a l’acció comunitària des de la solidaritat i la corresponsabilitat i que respon a uns principis metodològics que es resumeixen en 7 eixos d’acció:

La nostra

Missió

Why Choose Us

Millorar les condicions de vida i de convivència de les veïnes i veïns a través de la gestió comunitària i democràtica del projecte de La Bòbila, així com de la gestió dels recursos i les activitats que aquest genera.

Our Clients

Està formada per les següents

Entitats